fbpx

Opći uvjeti internet prijevoza

Na temelju članka 4. t. 26. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne Novine“ br. 82/2013) i članka 43. Općih uvjeta prijevoza član Uprave Črnja Toursa, Alen Črnja utvrđuje slijedeće

Opće uvjete internet prodaje voznih karata

1. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim općim uvjetima internet prodaje voznih karata utvrđuju se uvjeti prema kojima će pružatelj usluga prodaje voznih karata Črnja Toursa d.o.o. (dalje: Črnja Tours) na svojim internet stranicama www.crnja-tours.hr pružati uslugu prodaje voznih karata.
Ovi opći uvjeti nadopunjuju Opće uvjete prijevoza Črnja Toursa d.o.o.

2. Ugovor o prijevozu

Članak 2.

Črnja Toursa pruža uslugu prodaje voznih karata za pojedine linije odnosno polaske određene na internet stranicama www.crnja-tours.hr.
Pri kupnji vozne karte putem interneta mjesto za sjedenje u polaznom smjeru je osigurano te se naknada za isto naplaćuje prema važećem cjeniku Črnja Toursa.
Rezervacija mjesta sjedenja bez kupnje vozne karte nije moguća.
Ukoliko je putem interneta kupljena povratna vozna karta, prilikom povratka potrebno je rezervirati sjedište na jednom od prodajnih mjesta.
Smatra se da je Ugovor o prijevozu sklopljen nakon uspješno obavljene transakcije plaćanja, nakon čega se vozna karta i račun dostavljaju kupcu na adresu elektronske pošte.

3. Dostava vozne karte i računa

Članak 3.

Dostavljenu voznu kartu i račun, kupac je obavezan ispisati i ponijeti sa sobom na putovanje. Prilikom ulaska u vozilo kupac predaje odgovarajući kupon vozne karte voznom osoblju i od istog dobiva evidencijsku voznu kartu, koju je zajedno s računom dužan čuvati tijekom cijelog putovanja.

4. Naknade i način plaćanja

Članak 4.

Informacije o cijenama voznih karata dostupne su na internet stranicama www.crnja-tours.hr te na prodajnim mjestima sustava Črnja Toursa.
Vozne karte na internet trgovini moguće je platiti kreditnim karticama American Express, MasterCard, Maestro i Visa.
Obročno plaćanje nije dozvoljeno.

5. Rokovi za prodaju

Članak 5.

Vozne karte iz članka 2. ovih Općih uvjeta mogu se kupiti na internet stranicama www.crnja-tours.hr najkasnije 6 sati prije polaska vozila cestovnom prometu.

6. Povrat naknade za prijevoz

Članak 6.

Povrat naknade za prijevoz vrši se isključivo prema članku 9. Općih uvjeta prijevoza dostupnim na internet stranicama www.crnja-tours.hr.
Povrat se ostvaruje na osnovi ispunjenog obrasca Zahtjev za povrat naknade za prijevoz, dostupnog u pdf formatu na internet stranicama www.crnja-tours.hr.
Ispunjeni zahtjev potrebno je pravovremeno poslati na e-mail adresu info@crnja-tours.hr ili poslati preporučenom poštom na adresu Črnja Tours d.o.o., Ulica Štanga 5/C 52210 Rovinj. Zahtjev se može predati i na najbližem prodajnom mjestu prijevoznika.
Povrat naknade za prijevoz isplaćuje se isključivo na račun koji je naveden u Zahtjevu za povrat naknade za prijevoz.

7. Izmjena termina polaska

Članak 7.

Izmjena termina polaska za voznu kartu kupljenu putem interneta nije moguća. U slučaju promjene termina potrebno je podnijeti zahtjev za povrat kupljene vozne karte te kupiti novu voznu kartu.

8. Dodatne informacije

Članak 8.

Za sva dodatna pitanja o prodaji voznih karata putem interneta molimo Vas kontaktirajte:
Črnja Tours d.o.o.
52210 Rovinj
e-mail: info@crnja-tours.hr

9. Završne odredbe

Članak 9.

Prijevoznik može mijenjati ove Opće uvjete u skladu sa svojom poslovnom politikom te važećim zakonskim propisima i uredbama EU.

Članak 10.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, putnicima su dostupni na internet stranici prijevoznika www.crnja-tours.hr a primljenjuju se počev od 01. kolovoza 2014.
Črnja Tours d.o.o.
52210 Rovinj
po članu Uprave
Alen Črnja